Sjøsetting av ny gjestekai.

Video av utleggingen  smiley

Dugnaden med utlegging av ny gjestekai gikk fint, i strålende sommervær og godt oppmøte Uttrykksikonet smile