Ekstraordinært årsmøte 2014

Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt den 06.05.2014 kl. 2000, med 16 stk stemmeberettige medlemmer.

Referatet er lagt ut her.