Årsmøte Halsa Båtforening 28.02.14

 

Halsa Båtforening avholder årsmøte fredag 28.02 klokka 19:00 i foreningens lokaler.

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Innkomne saker
  1. Kjøp og salg av båtplasser
  2. Utlegget til Halsa Boligbygg
  3. Strømkabler
  4. Endre vedtekter for å få ett orgnr
 5. Valg

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldes styret senest 14 dager før møtet.

 

 

Styret