Årsmøte Halsa Båtforening 2013.

 

Det avholdes årsmøte i Halsa Båtforening fredag 1/3-2013 kl. 1900 i foreningens lokaler i havna.

 

 

Saksliste:

 

1. Åpning/konstituering.

 

2. Årsmelding.

 

3. Regnskap.

 

4. Innkomne saker.

 

5. Valg.

 

6. Avslutning.

 

 

 

Styret.