Årsmøte Halsa Båtfrening

Halsa Båtforening avholder årsmøte onsdag 14 juli kl 19:00 på foreningens klubbhus.

Agenda:

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Mottatte saker
  5. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, meldes til styret senest en uke før møtet.

Velkommen!!