Årsmøte 2018 Halsa Båtforening.

 

Tirsdag 30. Januar kl. 18:00 på klubbhuset.

 

 

Agenda:

  1. Konstituering.
  2. Årsmelding.
  3. Regnskap.
  4. Innkomne saker.
  5. Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldes til styret før 23.01.18.

VEL MØTT

Hilsen styret