Årsmøte Halsa Båtforening/30 årsmarkering 03.02.2017

Halsa Båtforening avholder årsmøte fredag 03.02 klokka 19:00 på Halsa-samfunnshus.

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne saker
5. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldes til styret før 27.01.2017.

Det vil bli en markering av 30 årsjubileumet, og servert mat for påmeldte medlemmer (med partner) etter møtet. Kl 21:00.
Påmelding til Kjell Hugo Wilmann på telefon 915 89 027 senest 27.01.2017.
Mvh Styret