Årsmøte 11.02.2019

Årsmøte Halsa 11.02.19

 

Halsa Båtforening avholder årsmøte Mandag 11.02.2019 klokka 19:00 i foreningens lokaler.

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Innkomne saker
  5. Valg

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldes styret senest en uke før møtet.

Møt opp!!